Als eigenaar van een stookinstallatie op vaste brandstoffen (zoals: biomassa, houtpellets, houtsnippers) is men van overheidswege verplicht een scope 5a inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een “Verklaring van ingebruikname” afgegeven. De eigenaar van de installatie dient deze verklaring te kunnen tonen indien de milieuambtenaar van de gemeente hierom vraagt.

Naar aanleiding van het basisverslag vindt om de 2 of 4 jaar een verplichte periodieke controle plaats, de zogenaamde “Periodieke Inspectie” (PI). Hierbij wordt gecontroleerd of de installatie nog voldoet aan de door de EBI-inspecteur opgestelde basisverslag. Bij afwijkingen gaat de PI-inpecteur in overleg met de EBI-inspecteur besluiten een instelling te wijzigen of een onderdeel te vervangen.

Van de PI wordt ook weer een verslag gemaakt en als de installatie is goedgekeurd wordt een “Verklaring van inspectie” afgegeven.

Naaste de normale onderhoud, dient er jaarlijks ook “Periodiek Onderhoud” (PO) te worden uitgevoerd. Dit is reinigen en controleren van de afstelling van de biomassaketel. Een PO-er is niet bevoegd instellingen te wijzigen, maar is wel degene die veranderingen opmerkt. In overleg met de EBI-er kan dan worden besloten welke actie moet worden ondernomen. Periodiek onderhoud dient jaarlijks te worden uitgevoerd en wanneer de installatie in orde is bevonden wordt een “Verklaring van onderhoud” afgegeven.

Als het onderhoud plaatsvindt in hetzelfde jaar als de PI moet plaatsvinden kan dit tegelijk worden gedaan om de kosten te minimaliseren.