Als eigenaar van een stookinstallatie op vaste brandstoffen(zoals: biomassa, houtpellets, houtsnippers) is men van overheidswege verplicht een scope 5a inspectie te laten uitvoeren. Wanneer een installatie wordt goedgekeurd, wordt een “Verklaring van ingebruikname” afgegeven. De eigenaar van de installatie dient deze verklaring te kunnen tonen indien de milieuambtenaar van de gemeente hierom vraagt