Naaste de normale onderhoud, dient er jaarlijks ook “Periodiek Onderhoud” (PO) te worden uitgevoerd. Dit is reinigen en controleren van de afstelling van de biomassaketel. Een PO-er is niet bevoegd instellingen te wijzigen, maar is wel degene die veranderingen opmerkt. In overleg met de EBI-er kan dan worden besloten welke actie moet worden ondernomen. Periodiek onderhoud dient jaarlijks te worden uitgevoerd en wanneer de installatie in orde is bevonden wordt een “Verklaring van onderhoud” afgegeven.

Als het onderhoud plaats vindt in hetzelfde jaar als de PI moet plaatsvinden kan dit tegelijk worden gedaan om de kosten te minimaliseren.